ელიტარული ფორუმი

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ელიტარული ფორუმი » about forum » vakansiebi da rangebi


vakansiebi da rangebi

Сообщений 1 страница 10 из 13

1

ese igi:
chven forumze rom gaxdet moderi an admini unda gqondet shessbamisi postebi. aq tqven naxavt ramdeni posti unda shesabamis rangs:

-------------------------------------
სტუმარი-0
ახალი-1
ფორუმელი-10
აქტიური-11
მოდერის დამმარე-100
ადმინის დამხმარე-199
მოდერი-230
გლობალ მოდერი-305

------------------------------------
yuradgeba:

es randgebi yovel wutas sheidzleba sheicvalos mxolod tqveni txovnis shemtxvevashi da adminis problemebisagan gamomdinare!
tu am reitingshi rame ar mogwont mogvmartet aq admins da tu admini ar iqneba moders da is gadascems admins! :)

0

2

მოდერის დამმარე-199
ადმინის დამხმარე-200
მოდერი-300
გლობალ მოდერი-600

chemi rcheva iqneba eseni rame sxvit shecvalo :)

0

3

გლობალ მოდერი-600

MG. amas Secvli "bavSvobidan aqa vzivar:)"

0

4

baguvix
shevcvale yvelaferi

0

5

eseigi da es ki magram jer sanam amdeni posti dagrovdeba, erT dReSi xo ver dagrovdeba, am xnis ganmavlobaSi saits Wirdeba erTi an ori moderi da admini mainc!

0

6

mari1313
vnaxot am dgeebshi gadavwyvitavt!

0

7

xoda Zalian kargi

0

8

mari1313
sxva  :D temebshic :D  daposte tumoderoba ginda daes marto shen ar gexeba!
visac gindat moderoba yvela temashi unda dapostot es dzneli araa  !
da 70 mesijze movifiqreb dagsvat tu ara moderad!   :D   :D   ^_^  :D

0

9

sali-miaxoda isada macade kaco jer aq wamoviCito, da qarTulad wera mind

0

10

heh kaia. :D

0


Вы здесь » ელიტარული ფორუმი » about forum » vakansiebi da rangebi